Martina BYSTROŇOVÁ

Diplomová práce

Problémové chování u žáků s poruchami autistického spektra v základní škole speciální

Problem behaviors in children with autism spectrum disorders in elementary school special
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problémových chováním u žáků s poruchou autistického spektra v základní škole speciální. V teoretické části se zabývám otázkami souvisejícími s problematikou poruchy autistického spektra a problémového chování. Jsou zde zpracovány teorie charakterizující poruchu autistického spektra - etiologie, klasifikace a symptomatologie. Následovně se zabývám otázkami výchovy a vzdělávání …více
Abstract:
This thesis deals with problem behaviors of children with autism spectrum disorder at special elementary school. The theoretical part is interested in issues which are related to autistic spectrum disorders and problem behaviors. There are elaborated theories characterizing autistic spectrum disorders like etiology, classification and symptomatology. Subsequently, I was focused on training and education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016
Zveřejnit od: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BYSTROŇOVÁ, Martina. Problémové chování u žáků s poruchami autistického spektra v základní škole speciální. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta