Bc. Lenka Dušková

Bachelor's thesis

Vymáhání pohledávek v MSP

Recovery of receivables in SMB
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma vymáhání pohledávek v malém a středním podnikání. V první, teoretické části, je popsána základní charakteristika pohledávek, jejich vznik, zajištění, daňové a účetní aspekty. Dále jsou zde uvedeny možné způsoby vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní cestou. Druhá, aplikační část, se zabývá konkrétními postupy vymáhání pohledávek ve společnosti Finproject s …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the recovery in a small and medium business. The first, theoretical part describes the basic characteristics of receivables, their creation, providing, tax and accounting aspects. Here are also possible ways of recovering debts out of court and court. The second, application section deals with specific procedures for recovering debts in the company Finproject, Ltd …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance