Bc. Jitka Martínková

Diplomová práce

Spirituální revoluce a tělo (Tělesnost v Haré Kršna a v českém oshovském hnutí v kontextu teorie tzv. spirituální revoluce)

The Spiritual Revolution and the Body (the Corporeality in the Hare Krishna Movement and in the Czech Osho Movement in the Context of the "Spiritual Revolution" Claim)
Anotace:
Tato práce navazuje na sociálně-konstruktivistický přístup k problematice těla ve snaze vysledovat, jak je tělo a tělesnost utvářeno náboženským diskurzem, Tělo je zde vnímáno jako nehotová entita s jistým pre-sociálním charakterem, avšak dotvářená pod vlivem sociálně-kulturních jevů a významů, v tomto případě konkrétně náboženských. Cílem práce je přiblížit způsoby, jakými jsou tělo a tělesnost obdařovány …více
Abstract:
The Diploma Theses is related to the social-constructivist attitude towards the body in an effort to observe how body and corporeality are created by the religious discourse. Body is apprehended as an uncompleted entity with a certain pre-social character, however, it is perfected under an influence of social-cultural phenomenons and meanings, in this concrete case religious ones. The objective of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma