Ing. Filip Kovárník

Master's thesis

Komparace podmínek v segmentu železniční nákladní dopravy v USA a EU

Comparing conditions in the segment of freight railway traffic in the USA and the EU
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vývojem a současným postavením železniční nákladní dopravy ve Spojených státech amerických a Evropské unii. Analytická část práce vychází ze základních přepravních ukazatelů. V rámci komparace přístupů využívaných v USA a EU řeší práce jejich rozdíly a vliv na výkony železniční dopravy. Cílem práce je nalezené rozdíly mezi oběma systémy popsat a představit možnosti aplikace …more
Abstract:
Diploma thesis deals with progress and current position of freight railway traffic in the United States of America and the European Union. The analytical part is based on basic transportation indicators. Comparison of approaches used in the USA and the EU is solved in the thesis and it shows their impact on the outputs of railway. The aim of this thesis is to describe found differences between both …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Jan Hrabáček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kovárník, Filip. Komparace podmínek v segmentu železniční nákladní dopravy v USA a EU. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Transport Engineering and Communications / Transport Technology and Control