Milan Húska

Bachelor's thesis

Informačné systémy a ich databázové rozhrania s využitím technológie JAVA SE

Databases interfaces in the information system with use of the JAVA SE technologies
Abstract:
This bachelor thesis deals with information technologies and their database interfaces aided by JAVA SE technology. The first chapter focuses on the description of information systems, software applications, architecture client – server, middleware API, databases, DBMS and JAVA technology. Second chapter deals with description of standards ODBC, JDBC and methods and technologies of JDBC use. Third …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá informačnými systémami a ich databázovými rozhraniami s využitím technológie JAVA SE. V prvej kapitole sa zameriavam na popis informačných systémov, softvérových aplikácií, architektúre klient - server, midlvér, API, databázy, DBMS a technológii JAVA. Druhá kapitola sa zaoberá opisom štandardov ODBC, JDBC a metódami a technológiami využitia JDBC. Tretia kapitola je zameraná …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2015
  • Vedúci: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Information Technologies