Bc. Kristýna Koželuhová

Bakalářská práce

Orální mikrobiom: Nemalý hráč na velkém poli zdraví člověka

Oral microbiome: A great player in a large field of human health
Anotace:
Orální mikrobiom je soubor mikroorganismů nacházejících se v dutině ústní. Tento mikrobiom zahrnuje více než 700 bakteriálních druhů a je po střevě považován za druhý nejdiverzifikovanější lidský mikrobiom. V lidských ústech jsou identifikovány prokaryotické i eukaryotické mikroorganismy. Důležitou funkci má při udržování homeostázy v dutině ústní, která je zajišťována produkcí zásaditých látek tak …více
Abstract:
The human oral microbe is a set of microorganisms found in the oral cavity. This microbiome contains more than 700 bacterial species and is considered to be the second most diverse human microbiome after gut microbiome. Prokaryotic and eukaryotic microorganisms are identified in human oral cavity. An important function of the oral microbiome is to maintain homeostasis in the oral cavity, which is ensured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie