Bc. Václav Půlpán

Bakalářská práce

Aplikace metod user experience na konkrétní e-shop.

Application methods of user experience to a specific e-commerce site.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá metodami user experience. Pomocí těchto metod se snaží přiblížit, jak vytvořit uživatelsky přívětivý web. V práci je obsažen jak teoretický popis metod, tak i jejich praktické užití. V praktické části se pak zabýváme těmito postupy v daném kontextu a vytvoření webové prezentace pro konkrétní firmu, doplněnou o digitální ateliérové snímky.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the user experience methods. These methods help the users, to create a user-friendly web site. This bachelor thiesis takes a look at theoretical methods and also at its practical use. We will also examine some of the practical parts and processes of making a web presentation for the particular company and accompanied by digital atelier photographs.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Víšek
  • Oponent: Mgr. Lukáš Kalčok, MgA. Igor Šefr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika