Josef DUŠEK

Bachelor's thesis

Posun komfortní zóny a vliv na osobnostní rozvoj účastníků teambuildingových akcí

Shift of the comfort zone and personal development of participants in teambuilding events
Abstract:
Tato práce se věnuje posunu komfortní zóny a osobnostnímu rozvoji účastníků teambuildingových akcí. V první části jsou definovány klíčové pojmy jako jsou teambuilding, komfortní zóna, osobnostní rozvoj, motivace a stimulace. Další část práce prezentuje kvalitativní výzkum pomocí strukturovaných rozhovorů. Respondenti byli dotazování na své zkušenosti s posunem komfortní zóny a osobním rozvojem na takových …more
Abstract:
This work deals with the shift of the comfort zone and personal development of participants in teambuilding events. The first part defines key terms such as teambuilding, comfort zone, personal development, motivation and stimulation. Next part presents qualitative research using structured interviews. Respondents were asked about their experiences with the shift of the comfort zone and personal development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Michal Novotný

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DUŠEK, Josef. Posun komfortní zóny a vliv na osobnostní rozvoj účastníků teambuildingových akcí. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses cvk83o cvk83o/2
1/5/2020
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
1/5/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.