Petr ŠEJNOHA

Diplomová práce

Ministerstvo vnitra ČR jako správce majetku zajištěného v trestním řízení

Ministry of the Interior of the Czech Republic as administrator of assets seized in criminal proceedings
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje otázkám správy majetku v trestním řízení a poskytuje náhled do této problematiky. Nejde však o vyčerpávající analýzu problému. V teoretické rovině, pro zasazení správy majetku do kontextu výkonu státní moci, stručně popisuje státní moc a její jednotlivé pilíře. Seznamuje s veřejnou správou a jejím členěním. Popisuje relace veřejné správy k moci soudní a zákonodárné a …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issues of property management in criminal proceedings and provides an insight into this matter. This is although not an exhaustive analysis of the problem. On a theoretical level, to place property management into the context of the exercise of state power, it briefly describes state power and its individual pillars. It introduces public administration and its structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEJNOHA, Petr. Ministerstvo vnitra ČR jako správce majetku zajištěného v trestním řízení. Plzeň, 2024. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo a právní věda