Bc. Petra Šolcová

Diplomová práce

Teaching Speaking Skills

Teaching Speaking Skills
Anotace:
Předmětem této práce je výuka řečových dovedností v kontextu angličtiny jako cizího jazyka. Práce nahlíží na výuku řečových dovedností ze širší perspektivy, zdůrazňuje rozdílnosti mezi mluvenou a psanou stránkou jazyka a zohledňuje všechny rozměry komunikativní kompetence: lingvistickou, sociolingvistickou, diskurzní a strategickou, a to v kontextu nejnovějších poznatků vycházejících z výzkumu osvojování …více
Abstract:
The subject of this thesis is the teaching of speaking skills in the context of EFL. The concept of teaching speaking skills is analysed from a broader perspective, whereby the differences between the written and spoken forms of language are emphasised and all dimensions of communicative competence are taken into account. They include linguistic, sociolinguistic, discourse and strategic competences …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: M.A. James Edward Thomas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta