Ing. Alžbeta Mudráková

Bakalářská práce

Behaviorial finance

Behaviorial finance
Abstract:
The subject of Bachelor’s thesis is behavioral finance, especially their historical genesis and forecast of future with accent on biases, which play a key role in the behavior of investors in financial markets. The thesis consists of three parts. First part describes the historical development of behavioral finance. Second part introduces biases which investors face and advices how to avoid each bias …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce sú Behaviorálne financie, konkrétne ich historická genéza a prognózy budúceho využitia s dôrazom na omyly úsudku – biases, ktoré hrajú kľúčovú rolu pri správaní sa investorov na finančných trhoch. Práca sa skladá z troch častí. Prvá časť sa venuje historickému vývoju behaviorálnych financií. V druhej časti sú bližšie popísané jednotlivé omyly úsudku, ktorým investori čelia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma