Bc. Eva PYŠOVÁ

Diplomová práce

Analýza bronchoprovokačních testů s vytipovanými pracovními alergeny a jejich význam v pracovním lékařství

Analysis of the broncho-provocation challenge tests with specific working allergens and their importance in occupational medicine
Anotace:
Úvod: včasná diagnostika obstrukční poruchy a rozlišení astma bronchiale od chronické bronchitidy či CHOPN je velmi důležité pro léčbu a včasné vyřazení z expozice kauzální noxe v pracovním prostředí. Obě tato rozdílná onemocnění se projevují kašlem a spirometrické metody dovedou rozlišit, o kterou z těchto chorob se jedná. Cíl: zjistit shodu pozitivity bronchoprovokačních testů se specifickým alergenem …více
Abstract:
Introduction: early diagnosis of obstructive disorder and resolution of asthma bronchiale from chronic bronchitis or COPD is very important for treatment and early elimination of exposure of causal noxious substance in the working environment. Both of these various diseases are manifested by coughing and spirometric methods are able to distinguish which of these diseases is this. Object: ascertain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PYŠOVÁ, Eva. Analýza bronchoprovokačních testů s vytipovanými pracovními alergeny a jejich význam v pracovním lékařství. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta