Denisa MOUČKOVÁ

Diplomová práce

Komparativní analýza marketingu měst Ústí nad Labem a Chomutov.

Comparative analysis of marketing the city of Usti nad Labem and Chomutov.
Anotace:
Cílem diplomové práce s názvem Komparativní analýza marketingu měst Ústí nad Labem a Chomutov je na základě analýzy vývojových trendů zpracovat komparativní analýzu měst Ústí nad Labem a Chomutov se zaměřením na jejich potenciál pro rozvoj marketingových opatření. Teoretická část práce je zaměřena na hodnocení konceptu regionálního a městského marketingu, na jeho historii, vývoj, charakteristiku městského …více
Abstract:
The aim of the thesis titled Comparative analysis of marketing of cities Usti nad Labem and Chomutov is based on the analysis of trends to produce comparative analysis of the cities of Usti nad Labem and Chomutov with a focus on their potential to develop marketing measures. The theoretical part is focused on the evaluation of the concept of regional and municipal marketing, its history, development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOUČKOVÁ, Denisa. Komparativní analýza marketingu měst Ústí nad Labem a Chomutov.. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická