Bc. Jana Veselá, DiS.

Diplomová práce

Persuasive strategies in political speeches: A contrastive analysis of Barack Obama's and Donald Trump's electoral speeches

Persuasive strategies in political speeches: A contrastive analysis of Barack Obama's and Donald Trump's electoral speeches
Anotace:
Tato práce představuje srovnávací diskurzní analýzu politických volebních proslovů Baracka Obamy a Donalda Trumpa se zaměřením na persvazivní strategie. Poskytuje teoretický podklad pro analytickou část práce zabývající se základními koncepty politického diskurzu a persvaze. Hlavním cílem práce je analyzovat sesbírané politické proslovy se zaměřením na vybrané persvazivní strategie na základě jejich …více
Abstract:
This thesis presents a contrastive discourse analysis of Barack Obama's and Donald Trump's political electoral speeches with a focus on persuasive strategies. It provides a theoretical background for the analytical part dealing with basic concepts of political discourse and persuasion. The main aim of the thesis is to analyse collected electoral speeches with a focus on selected persuasive strategies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta