Eva Malířová

Diplomová práce

Výtvarné umění jako inspirace pro výtvarné úkoly

Visual Art as un inspiration for art activities at the primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výtvarným uměním jako inspirací pro výtvarné úkoly na 1. stupni základní školy. Pojednává o výtvarném umění jako prostředku vidění nového světa a abstrakce v této oblasti. Neopomíjí zmínku o současném pojetí výtvarné výchovy ve školním prostředí, proto se základem této práce stalo výzkumné šetření zaměřené na zjištění úrovně výtvarné výchovy a míry zapojení příkladů výtvarného …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the visual Arts as an inspiration for art assignments at the primary school. It deals with visual Arts as a means of seeing the new world and abstraction in this area. It does not forget to mention the current concept of art education at school, therefore the basis of this work was the research aimed at finding out the level of Art education and the degree of involvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Valešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malířová, Eva. Výtvarné umění jako inspirace pro výtvarné úkoly. Liberec, 2020. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická