Bc. Marie Faltýnková

Bakalářská práce

Omezování úvěrového rizika u stavební spořitelny

Credit risk restriction in Building Society
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Omezování úvěrového rizika u stavební spořitelny“ je zhodnocení metod řízení úvěrového rizika u stavební spořitelny, včetně návrhů možného zlepšení. První část práce sevěnujeúvěrovému riziku, jeho členění a vztahu k zisku, likviditě a úrokovému riziku. V druhé části textu je provedena analýza řízení úvěrového rizika. Poslední část bakalářské práce se zabývá hodnocením metod …více
Abstract:
The objective of the bachelor thesis: “Credit risk restriction in Building Society” is the evaluation of the risk management methods in Building Society, including proposals for potential improvement. The first part deals with credit risk, its structure and its relation to profit, liquidity and interest rate risk. The second part includes the analysis of the risk management methods. The final part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta