Bc. Markéta ŠURÁŇOVÁ

Bakalářská práce

Sport a volný čas

Sport and free time
Anotace:
Téma mé bakalářské práce zní Sport a volný čas. V prvních dvou částech bakalářské práce se zabývám faktory, které ovlivňují sportování dětí ve volném čase. Ve třetí části se dle vlastní zkušenosti zaměřuji na trénink akrobatického rock and rollu a část čtvrtá obsahuje dotazník pro děti mladšího školního věku.
Abstract:
The topic of my thesis is Sport and free time. In the first and the second part of my work I deal with the factors which influence sports activities of children in their free time. In the third part which is based on my personal experience I deal with training of acrobatic rock and roll and the fourth part contains a questionnaire for the children of first grade.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2006
Identifikátor: 1004229

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Aleš Sekot, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠURÁŇOVÁ, Markéta. Sport a volný čas. Brno, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.