Bc. Lucie Niebauerová

Diplomová práce

Místní akční skupina jako aktivní součást rozvoje regionu (případová studie)

Local action group as an active part of the development of the region (case study)
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice regionálního rozvoje. Shrnuje obecné poznatky regionální teorie, jakož i zásady regionální politiky České republiky i Evropské unie. Diplomová práce se zabývá aktéry regionálního rozvoje a na základě zvolených kritérií hodnotí jejich prospěšnost v rámci své působnosti. Práce poskytuje ucelený pohled na problematiku rozvoje regionů a poskytuje doporučení pro …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of regional development. Summarizes the findings regional theory and principles of regional policy in the Czech Republic and the European Union. This thesis deals with the actors of regional development and based on the selected criteria evaluate their usefulness. The work provides a comprehensive perspective on regional development and provides recommendations for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní