Theses 

Changes in Consumer Behaviour and their Impact on Marketing Management – Bc. Karina Zaripova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Karina Zaripova

Diplomová práce

Changes in Consumer Behaviour and their Impact on Marketing Management

Changes in Consumer Behaviour and their Impact on Marketing Management

Anotace: Práce analyzuje změny v chování spotřebitelů a jak od toho závisí řízení marketingu. První kapitola zkoumá historii marketingových konceptů, analyzuje model rozhodování a také nové trendy v marketingu. Druhá kapitola se zabývá vnitřními faktory, které ovlivňují rozhodovací proces zákazníka, například věk, životní styl, motivace, osobnost a další. Třetí kapitola poskytuje přehled vnějších faktorů ovlivňujících chování spotřebitelů, jako je rodina, návyky, balení produktu nebo trendy. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na analýzu starších a novějších marketingových nástrojů a strategií, jako je virtuální realita, Influencer marketing nebo sociální sítě. Praktická část se zabývá konkrétními faktory zvolenými z teorií předchozích kapitol. Použitím různých vhodných metod byl proveden komplexní výzkum a definované hypotézy byly buď prokázány nebo vyvráceny.

Abstract: The thesis analyzes changes in consumers behavior and how management of marketing depends on that. The first chapter examines the history of marketing concepts, analyses decision-making model, as well as new trends in marketing. The second chapter examines intrinsic factors, which are affecting decision-making process of customer, for example such as age, lifestyle, motivation, personality and others. The third chapter provides the overview of extrinsic factors, affecting consumers’ behavior, such as family, habits, packaging or trends. The fourth chapter is focusing on analyzing older and newer marketing tools and strategies, like Virtual Reality, influencer marketing or social media. The practical part deals with particular factors chosen upon few factors from the theoretical part. Using various suitable methods, a complex research has been conducted and defined hypotheses were proved or disproved.

Keywords: Marketing,, consumer,decision-making, process,spotřebitel,proces, rozhodování

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2018
  • Vedoucí: Ing. Andrej Mazán, MBA
  • Oponent: Ing. Andrea Tomášková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 09:47, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz