Bc. Karina Zaripova

Diplomová práce

Changes in Consumer Behaviour and their Impact on Marketing Management

Changes in Consumer Behaviour and their Impact on Marketing Management
Anotace:
Práce analyzuje změny v chování spotřebitelů a jak od toho závisí řízení marketingu. První kapitola zkoumá historii marketingových konceptů, analyzuje model rozhodování a také nové trendy v marketingu. Druhá kapitola se zabývá vnitřními faktory, které ovlivňují rozhodovací proces zákazníka, například věk, životní styl, motivace, osobnost a další. Třetí kapitola poskytuje přehled vnějších faktorů ovlivňujících …více
Abstract:
The thesis analyzes changes in consumers behavior and how management of marketing depends on that. The first chapter examines the history of marketing concepts, analyses decision-making model, as well as new trends in marketing. The second chapter examines intrinsic factors, which are affecting decision-making process of customer, for example such as age, lifestyle, motivation, personality and others …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2018
  • Vedoucí: Ing. Andrej Mazán, MBA
  • Oponent: Ing. Andrea Tomášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní