Mgr. Zuzana Dumková

Bakalářská práce

Karel Václav Rais: Kalibův zločin

Karel Václav Rais: Kaliba's Crime
Anotace:
Hlavním předmětem této práce je analýza Raisova románu Kalibův zločin v kontextu jeho kritické vesnické prózy. Úvodní kapitola nastiňuje situaci realismu v literatuře 80. a 90. let 19. století a zařazuje kritickou tvorbu Karla Václava Raise do širšího literárního kontextu. V dalších kapitolách je podrobněji nahlíženo na jednotlivé složky románu. Tato analýza by měla vést k uchopení významu díla ze …více
Abstract:
The bachelor thesis „Kaliba´s Crime“ deals with an complex analysis of the fiction Kaliba´s Crime written by K. V. Rais. This work tries to introduce the fiction in a context of Rais´s literary work. The opening chapter is focused on the realism especially in the literature at the end of 19th century. The following chapters describe the single components of the fiction. The aim of this work is to show …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta