Bc. Martin Babáš

Bakalářská práce

Polymorfizmy kandidátních genů pro schizofrenii a morfologie sítnice měřená pomocí OCT

Polymorphisms of candidate genes for schizophrenia and retinal morphology measured by OCT
Anotace:
Předmětem této práce je asociační studie, která zkoumá vztah mezi rs2146323 polymorfismem genu VEGFA a etiologií schizofrenie a potenciální vliv tohoto polymorfismu na morfologické abnormality sítnice schizofrenních pacientů.
Abstract:
This thesis is focused on a case-control study investigating a potential relationship between the rs2146323 polymorphism of VEGFA gene and schizophrenia etiology and possible infulence of this polymorphism on the abnormal retinal morphology of schizophrenia patients.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta