David KORBEL

Bakalářská práce

Race, Toxicity and Environmental Justice in USA

Race, Toxicity and Environmental Justice in USA
Abstract:
This thesis will focus on the Environmental Justice movement in the United States. It will examine the issues of environmental racism, how people of color and people in the low-income class have been exploited and forced to live in isolated, financially depressed and heavily polluted communities. The thesis will describe the influence the Environmental Protection Agency had on the movement. It will …více
Abstract:
Tato práce se zabývá hnutím Environmentální spravedlnosti ve Spojených státech. Práce zkoumá problémy environmentálního rasismu, jak lidé jiných ras a lidé s nízkým příjmem byli nuceni žít s izolovaných, finančně depresivních a často silně znečištěných oblastech. Práce také popisuje vliv Agentury pro ochranu životního prostředí na dané hnutí. Dále popisuje roli distribuční a participativní spravedlnosti …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Parisa Changizi, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORBEL, David. Race, Toxicity and Environmental Justice in USA. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání