Monika Kohútová

Bakalářská práce

Košice - Európske hlavné mesto kultúry a jeho vplyv na región.

Košice -Evropské hlavní město kultury a jeho vliv na region .
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá projektem EU -- Evropské hlavní město kultury (EHMK) -- se zaměřením na město Košice jako aspiranta na tento titul. Název projektu Košic je INTERFACE 2013 -- o tomto projektě jsem získala informace z neziskové organizace Košice 2013, která byla přímo zodpovědná za tento projekt od podání přihlášky až po finální realizaci, a z výročních zpráv města Košice. Cílem této …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the project of EU-- European Capital of Culture (ECOC)-- focusing on the city Košice as an aspirant for this title. The name of the Košice project is INTERAFACE 2013-- I collected the information about this project from a non--profit organisation named Košice 2013, which was responsible for this project from the application filling to the final implementation and annual …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá projektom EÚ-- Európske hlavné mesto kultúry (EHMK)-- so zameraním sa na mesto Košice ako ašpiranta na tento titul. Názov projektu Košíc je INTERFACE 2013-- o tomto projekte som získala informácie z neziskovej organizácie Košice 2013, ktorá bola priamo zodpovedná za tento projekt od podania prihlášky až po finálnu realizáciu, a výročných správ mesta Košice. Cieľom tejto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2015
  • Vedoucí: Petr Dostál
  • Oponent: Markéta Dianová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43960