Tetiana Poliakova

Bachelor's thesis

The influence of domestic violence on the reproductive health of women in India

Vliv Domácího Násilí na Reprodukční Zdraví Žen v Indii
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá domácím násilím a jeho komplikacemi reprodukčního zdraví žen v Indii. Cílem diplomové práce je dosáhnout důkladného pochopení příčin a následků domácího násilí na ženách v Indii. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení obecné terminologie a typologie domácího násilí v Indii. Praktická kapitola je věnována popisu dvou hlavních částí: příčin domácího násilí, vyvíjení …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with domestic violence and its complications on the reproductive health of women in India. The aim of the thesis is to achieve a thorough understanding of causes and consequences of domestic violence against women in India. The theoretical part is focused on explaining the general terminology and typology of domestic violence in India. The practical chapter is devoted to …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Runya Qiaoan, BA

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: release postponement for the final thesis appendices (presentation), the defense of the thesis will be in SS 2018.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / International Development Studies