Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.

Disertační práce

Three dimensional structure determination of a biopolymer using molecular dynamics and experimental restraints measured in isotropic media and oriented phases

Three dimensional structure determination of a biopolymer using molecular dynamics and experimental restraints measured in isotropic media and oriented phases
Anotace:
Cílem této práce bylo zavést metody pro určování struktur bílkovin z NMR dat v naší laboratoři. Mým úkolem bylo vyhledat stávající nástroje určené k vyhodnocení strukturních informací ze spekter, použít tato experimentální data k výpočtu struktur bílkovin a upravit tyto nástroje k zahrnutí zbytkových dipolárních interakcí do výpočtu. Dalším cílem této práce bylo otestovat uvedené metody pro stanovení …více
Abstract:
The goal of this study was to introduce methods for the structure calculation of proteins from the NMR data in our laboratory. This included a search for existing tools designed to extract structural information from the spectra, preparation of these structural restraints for the structure calculations, and modification the available tools to utilize residual dipolar couplings in the structure refinement …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
  • Oponent: doc. Ing. Richard Hrabal, CSc., RNDr. Jan Lang, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta