Bc. Zuzana Polláková

Master's thesis

Ratingové agentúry a ich úloha pri investovaní

Credit rating agencies and their role in investing
Abstract:
POLLÁKOVÁ, Zuzana, Bc: Credit rating agencies and their role in investing. [Diploma work]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Department of Finance and Accounting. Thesis: Ing. Lenka Ostrožlíková. Year of defense: 2012. Number of Pages: 70 The thesis analyzes the importance of rating agencies in investing. We describe what are the essential tasks and also …viac
Abstract:
POLLÁKOVÁ, Zuzana, Bc: Ratingové agentúry a ich úloha pri investovaní. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a účtovníctva. Vedúci práce: Ing. Lenka Ostrožlíková. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 70 Diplomová práca sa zaoberá analýzou významu ratingových agentúr pri investovaní. Popisujeme v čom spočívajú jej hlavné úlohy …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedúci: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance