Bc. Adéla Voldánová

Master's thesis

Správa místních poplatků v teorii a praxi

Managing Local Fees in Theory and Practice
Anotácia:
Tato diplomová práce podává přehled osmi místních poplatků, jež mohou obce na svých územích zavádět obecně závaznými vyhláškami. Práce analyzuje systém místních poplatků včetně vyhodnocení právní úpravy, nabízí tedy pohled na danou problematiku ze stránky hmotněprávní i procesněprávní. Strukturálně je diplomová práce rozdělena do čtyř kapitol, kdy první se zabývá vymezením zásadních pojmů a poté přecházím …viac
Abstract:
This diploma thesis provides an overview of eight local taxes that municipalities can introduce in their territories by the generally binding decrees. The thesis analyzes the system of local fees, including evaluation of legal regulation, it offers a view of the theme from the substantive and procedural part. The diploma thesis is structurally devided into four chapters, the first of them deals with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta