Ing. Martin Večeřa

Master's thesis

Začlenění vybrané oblasti Moravskoslezského kraje do integrovaného dopravního systému

Inclusion of Selected Area of the Moravian-Silesian Region into the Integrated Transport System
Abstract:
Diplomová práce je v první části zaměřena zejména na analýzu současného stavu řešené oblasti, kdy je řešena analýza území, analýza dopravní obsluhy a analýza tarifního řešení, přičemž informace jsou čerpány ze zdrojů uvedených v seznamu použité literatury a z dat poskytnutých společností Koordinátor ODIS s.r.o. a dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s. V druhé části se diplomová práce zaměřuje na vytvoření …more
Abstract:
The first part of the diploma thesis is especially focused on the analysis of contemporary conditions of the solved area. There is solved the analysis of area, the analysis of transport operation, and the analysis of tariff conditions. Information is gathered from the sources that are listed in the bibliography and from the data provided by company Koordinátor ODIS s.r.o. and by transporter ČSAD Frýdek …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Večeřa, Martin. Začlenění vybrané oblasti Moravskoslezského kraje do integrovaného dopravního systému. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Transport Engineering and Communications / Transport Technology and Control