Bc. Veronika VOBRUBOVÁ

Diplomová práce

Vliv IFRS (International Financial Reporting Standards) na finanční analýzu tuzemské společnosti

Effect of IFRS (International Financial Reporting Standards) on financial analysis of domestic company
Anotace:
Téma diplomové práce je zpracováno z pohledu skutečného podnikatelského subjektu, který je součástí mezinárodního koncernu. Teoretická část práce je věnována nalezení vhodného výběru metod a ukazatelů finanční analýzy odpovídajících charakteru zvolené konkrétní firmy a její činnosti. Dále pak výběru a popisu (výkladu) vhodných standardů IFRS. Ve druhé, praktické části se autorka zabývá finanční analýzou …více
Abstract:
The subject matter of the Diploma Thesis has been considered from the view of real business entity which is a part of the international corporate company. The theoretical part deals with finding a convenient method selection and indicators of financial analysis corresponding to the character of selected company and its activities, and in addition it includes selection and description of the appropriate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. František Fidrmuc

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOBRUBOVÁ, Veronika . Vliv IFRS (International Financial Reporting Standards) na finanční analýzu tuzemské společnosti . Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.