Theses 

Digitální kryptoměny jako nástroj finančního investování – Bc. Lukáš Richnavský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Bc. Lukáš Richnavský

Diplomová práce

Digitální kryptoměny jako nástroj finančního investování

Digital cryptocurrency as a financial investment tool

Anotace: Cílem diplomové práce je vyhodnotit rizika použití digitálních měn jako finančního inves-tičního nástroje pro právnické a fyzické osoby. Na základě toho formulovat praktické dopo-ručení pro investory. V úvodní části diplomové práce je detailně popsaná historie a fungo-vání tohoto finančního nástroje. Dále také technologie a možnosti nabytí a uchovávání kryptoměn. Ve druhé části je zformulováno jejich právní, účetní a daňové vymezení v rám-ci zákonů České republiky. Výpočet výnosnosti je porovnán proti tradičnímu investičnímu nástroji, kterým jsou akciové indexové fondy. V modelovém příkladu je vypočtena efekti-vita domácí těžby jako jednoho z možných způsobů získání kryptoměn. V závěru práce jsou shrnuty výsledky a závěry, doplněné o praktické doporučení pro využití kryptoměn jako finančního investičního nástroje.

Abstract: The aim of my diploma thesis is to evaluate the risks of using digital currencies as a finan-cial investment tool for legal entities and individual persons and formulate practical re-commendations for investors based on that. There is a detailed description of the history and functioning of this financial instrument in the introductory part of my diploma thesis, as well as the technologies and capabilities of capturing and storing crypto currencies. In the second part, there is their legal definition described together with their accounting demarcation within the current law system of the Czech Republic. The calculation of fi-nancial return is compared with the traditional investment instruments - stock index funds. In the model example, the efficiency of domestic mining, as one of the possible ways of obtaining crypto currencies is calculated. At the end of my work the results and conclusions are summarized, supplemented by practical recommendations for utilizing crypto currencies as a financial investment instrument.

Klíčová slova: bitcoin, blockchain, těžba, kryptoměna, pool, bitcoin trezor, altcoin

Keywords: blockchain, mining, hash, bitcoin, bitcoin safe, altcoin, crypto currency

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/5801 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/5801/priloha/1601 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 22:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz