Bc. Lukáš Richnavský

Diplomová práce

Digitální kryptoměny jako nástroj finančního investování

Digital cryptocurrency as a financial investment tool
Anotace:
Cílem diplomové práce je vyhodnotit rizika použití digitálních měn jako finančního inves-tičního nástroje pro právnické a fyzické osoby. Na základě toho formulovat praktické dopo-ručení pro investory. V úvodní části diplomové práce je detailně popsaná historie a fungo-vání tohoto finančního nástroje. Dále také technologie a možnosti nabytí a uchovávání kryptoměn. Ve druhé části je zformulováno jejich …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to evaluate the risks of using digital currencies as a finan-cial investment tool for legal entities and individual persons and formulate practical re-commendations for investors based on that. There is a detailed description of the history and functioning of this financial instrument in the introductory part of my diploma thesis, as well as the technologies and capabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání