Soňa Šefčíková

Bakalářská práce

Analýza vybraných zložiek starostlivosti o zamestnancov vo veľkej stavebnej spoločnosti

Analýza péče o zaměstnance ve velké stavební společnosti
Anotace:
Cílem bakalářské práce je dát stavební společnosti AB (která si nepřála být jmenována) doporučení k aktuální nabídce zaměstnaneckých výhod. Na základě expertního rozhovoru s ředitelem odboru odměňování a analýzy nabídky zaměstnaneckých výhod byly zjištěny nedostatky, ke kterým byl vypracován konkrétní návrh změny i s vyčíslením nákladů z pohledu společnosti, které by tato změna vyvolala. Bakalářská …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis is to give a construction company AB (which does not want to be identified) recommendations for current offer of the employee benefits. Based on expert interviews with the Compensation and benefits director and the analysis of employee benefits there have been identified limitations, which are eliminated by offering of specific amendment proposals and by the calculation …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je dať stavebnej spoločnosti AB (ktorá si nepriala byť menovaná) doporučenia k aktuálnej ponuke zamestnaneckých výhod. Na základe expertného rozhovoru s riaditeľom odboru odmeňovania a analýzy ponuky zamestnaneckých výhod boli zistené jej nedostatky, ku ktorým bol vypracovaný konkrétny návrh zmeny aj s vyčíslením nákladov z pohľadu spoločnosti, ktoré by táto zmena vyvolala …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Otakar Němec
  • Oponent: Martin Šikýř

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35921