Bc. Tereza Deissová

Bachelor's thesis

Genetické markery pro Barrettův jícen a adenokarcinom ezofagu u pacientů s refluxní chorobou jícnu

Genetic markers of Barretts esophagus and esophageal adenocarcinoma in patients with gastroesophageal reflux disease
Abstract:
Tato práce předkládá základní informace o anatomii, histologii a fyziologii jícnu. Následující část se zabývá patofyziologií jednotlivých stádií gastroezofageální refluxní choroby (GERD), kterými jsou refluxní ezofagitida (RE), Barrettův jícen (BE) a adenokarcinom ezofagu (EAC). Tato kapitola zahrnuje také symptomatologii, diagnostiku a léčbu GERD. Další část práce pojednává o molekulární patogenezi …more
Abstract:
This thesis presents basic information about anatomy, histology and physiology of esophagus. Following part deals with various stages of gastroesophageal reflux disease (GERD), namely reflux esophagitis (RE), Barretts esophagus (BE) and esophageal adenocarcinoma (EAC). This chapter also includes symptomatology, diagnosis and therapy of GERD. Next part of the thesis concerns molecular pathogenesis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta