Theses 

Projekt vytvoření zájezdu zaměřeného na venkovský cestovní ruch v oblasti Slovácka – Bc. Gabriela Myšinská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika

Bc. Gabriela Myšinská

Diplomová práce

Projekt vytvoření zájezdu zaměřeného na venkovský cestovní ruch v oblasti Slovácka

Project of Creating a Trip Focused on Rural Tourism in the Moravian Slovakia Area

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nového produktu venkovského cestovního ruchu Projekt vytvoření zájezdu zaměřeného na venkovský cestovní ruch v oblasti Slovácka. V praktické části jsou nejprve vysvětleny pojmy cestovní ruch, činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu, udržitelný cestovní ruch, venkovský cestovní ruch a jeho služby, zájezdová činnost, produkt cestovního ruchu a analytické a projektové metody, které jsou použity v praktické části práce. Praktická část práce se nejdříve zabývá analýzou oblasti Slovácka a dále samotnou tvorbou nového produktu, návrhem jeho propagace, kalkulací a také jeho riziky a přínosy.

Abstract: This Diploma Thesis deal with the creation of new rural tourism product- Project of Creating a Trip Focused on Rural Tourism in the Moravian Slovakia Area. In the theoretical part there are explained terms like tourism, agents of the development and deployment of tourism, sustainable tourism, rural tourism and its services, trip aktivity, tourism product and analytics and projects methods used in practical part in this Diploma Thesis. Firstly, the practical part deals with analysis of the Moravian Slovakia area and finally deals with the creation of a new product, suggestion for promotion, its calculation and project risks and benefits.

Klíčová slova: Cestovní ruch, Venkovský cestovní ruch, Udržitelný cestovní ruch, Region Slovácko, Zájezd, Vinařské stezky, Produkt cestovního ruchu.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Barbora Haltofová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45348 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Myšinská, Gabriela. Projekt vytvoření zájezdu zaměřeného na venkovský cestovní ruch v oblasti Slovácka. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:56, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz