Bc. Gabriela Myšinská

Diplomová práce

Projekt vytvoření zájezdu zaměřeného na venkovský cestovní ruch v oblasti Slovácka

Project of Creating a Trip Focused on Rural Tourism in the Moravian Slovakia Area
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nového produktu venkovského cestovního ruchu Projekt vytvoření zájezdu zaměřeného na venkovský cestovní ruch v oblasti Slovácka. V praktické části jsou nejprve vysvětleny pojmy cestovní ruch, činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu, udržitelný cestovní ruch, venkovský cestovní ruch a jeho služby, zájezdová činnost, produkt cestovního ruchu a analytické …více
Abstract:
This Diploma Thesis deal with the creation of new rural tourism product- Project of Creating a Trip Focused on Rural Tourism in the Moravian Slovakia Area. In the theoretical part there are explained terms like tourism, agents of the development and deployment of tourism, sustainable tourism, rural tourism and its services, trip aktivity, tourism product and analytics and projects methods used in practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Barbora Haltofová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Myšinská, Gabriela. Projekt vytvoření zájezdu zaměřeného na venkovský cestovní ruch v oblasti Slovácka. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika