Mgr. Eva Šimková

Master's thesis

Strategické a finanční plánování obce

Municipal Strategic and Financial Planning
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Strategické a finanční plánování obce“ je analýza propojení strategického a finančního plánování na úrovni obcí. Hlavním cílem této práce je objasnění výzkumné otázky: Do jaké míry strategické plány vybraných měst korespondují s finančním plánováním. Porovnání bylo provedeno u měst Litomyšl a Svitavy v Pardubickém kraji. Analýza zahrnuje socio-ekomonické postavení měst, zhodnocení …more
Abstract:
The thesis “Municipal Strategic and Financial Planning” deals with the link between strategic and financial planning at the level of municipality. The thesis aims to elucidate the following research question: To what degree do strategic plans of selected cities correspond with their financial plans? The thesis provides a comparison of the cities of Litomyšl and Svitavy in the Pardubice Region. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration