Bc. Michael Kopta

Bakalářská práce

Marketing vybrané neziskové organizace

Marketing of selected non-profit organization
Anotace:
Má bakalářská práce je orientována na konkrétní marketingové postupy a strategie vybrané neziskové organizace, kterou je Klub investorů, z.s. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část rozebírá základní pojmy daného odvětví, mezi které patří například definice a vymezení neziskových organizací nebo také jejich historii a právní rovinu. Praktickou část představuje případová …více
Abstract:
My bachelor's thesis is focused on specific marketing procedures and strategies of a selected non-profit organization, which is the Club of Investors, z.s. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part analyzes the basic concepts of the industry, which include, for example, the definition of non-profit organizations or their history and legal level. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Andrea Tomášková
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace