Luka Šušič

Bakalářská práce

Srovnání sociálních sítí Facebook a Google plus a jejich využití v oblasti marketingu

Comparison of social networks Facebook and Google plus and their use in marketing
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představení sociální sítě plus.google.com a její porovnání s facebook.com. Druhým cílem je rozbor marketingových možností zmíněných sociálních sítí a marketingu na Internetu. Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce se věnuje přehledu a vývoji sociálních sítí, kde je zaměřena především na Facebook. Hlavní kapitolou této části je představení Google …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the introduction of social network plus.google.com and its comparison with facebook.com. The second objective is to analyze marketing opportunities of mentioned social networks and marketing on the Internet. This thesis is divided into two parts. The first part is devoted to review and development of social networks, which is focused primarily on Facebook. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2012
  • Vedoucí: Martin Žamberský
  • Oponent: Tomáš Bruckner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29395

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma