Bc. Šárka Suchá

Bakalářská práce

Dekubity u pacientů s míšním postižením

Pressure ulcers in patients with spinal cord injuries
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na dekubity u pacientů a osob s míšním postižením. Zkoumá informovanost o příčinách vzniku dekubitů u pacientů a osob s míšním postižením. Dále zkoumá dodržování prevence vzniku dekubitů a výskyt rizikových faktorů vzniku dekubitů u těchto osob.
Abstract:
The thesis is focused on pressure ulcers in patients and people with spinal disabilities. It examines the awareness of the causes of pressure sores in patients and people with spinal cord injury. It also examines compliance with the prevention of pressure ulcers and the incidence of risk factors for developing pressure ulcers in these persons.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta