Barbora KUCHAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Cytogenetická analýza lidských periferních lymfocytů

Cytogenetic analysis of human peripheral lymphocytes
Anotace:
Tato práce pojednává o cytogenetické analýze lidských periferních lymfocytů. Toto vyšetření slouží ke sledování vlivu genotoxických faktorů prostředí na lidský genetický materiál. Biologických projevem těchto faktorů na člověku mohou být strukturální změny na chromozomech. Práce se zaměřuje na praktické provedení tohoto vyšetření a zaškolení v oblasti hodnocení výsledků. V praktickém hodnocení se hodnotí …více
Abstract:
This thesis deals with a cytogenetic analysis of human peripheral lymphocytes. The exploration serves for monitoring effects of genotoxic environmental factors on human genetic material. On human, these factors can biologically manifest themselves in chromosome structural changes. The thesis is focused on practical implementation of this exploration and an induction process in the field of evaluating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHAŘÍKOVÁ, Barbora. Cytogenetická analýza lidských periferních lymfocytů. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant