Andrii Titov

Disertační práce

Influence of preparation technology on microstructure and magnetic properties of Heusler alloys

Influence of preparation technology on microstructure and magnetic properties of Heusler alloys
Anotace:
Práce je věnována přípravě a charakterizaci Heuslerových slitin na bázi Co a Fe metodou rychlého chlazení taveniny ve tvaru tenkých, asi 20 µm tlustých pásků. Pro porovnání s pásky byly tradičními technologiemi obloukového a indukčního tavení připraveny ingoty "knoflíkového" tvaru. Všechny technologie byly použity pro výrobu Co2FeSi, Co2FeAl a Fe2MnSi Heuslerových slitin. Prezetované výsledky potvrdily …více
Abstract:
This work is devoted to the preparation and characterization of Heusler alloys based on Co and Fe produced by non-traditional method of planar flow casting in a form of approximately 20 µm thick ribbons. Traditional arc melting and induction melting techniques were used to produce button-type ingots for comparison with ribbons. All technologies were applied for preparation of Co2FeSi, Co2FeAl and Fe2MnSi …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2019
  • Vedoucí: Ondřej Životský
  • Oponent: Jiří Tuček, Artur Chrobak, Karla Barčová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Doktorský studijní program / obor:
Fyzika / Aplikovaná fyzika

Práce na příbuzné téma