Ing. Petra Doucková

Bachelor's thesis

Vybrané možnosti modulu Analýza síly testu v systému STATISTICA

The selected options of the module Power Analysis with STATISTICA
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje vybraným možnostem modulu Analýza síly testu v systému STATISTICA, konkrétně pro jednovýběrový, dvouvýběrový a párový t-test. Teoretická část stručně popisuje úvod do testování hypotéz, principy jednotlivých t-testů a zaměřuje se na odvození jejich silofunkcí. Praktická část se zabývá konkrétními postupy v systému STATISTICA pro vykreslení silofunkce, výpočet síly testu …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the selected options of the module Power Analysis in the STATISTICA system, specifically for the one-sample, two-sample and paired-sample t-test. The theoretical part briefly describes the introduction to the hypothesis testing, the principles of the t-tests and it focuses on the derivations of their power curves. The practical part deals with the specific procedures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 7. 2013
  • Supervisor: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Reader: Mgr. Dagmar Lajdová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta