Ing. Petra Doucková

Bakalářská práce

Vybrané možnosti modulu Analýza síly testu v systému STATISTICA

The selected options of the module Power Analysis with STATISTICA
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje vybraným možnostem modulu Analýza síly testu v systému STATISTICA, konkrétně pro jednovýběrový, dvouvýběrový a párový t-test. Teoretická část stručně popisuje úvod do testování hypotéz, principy jednotlivých t-testů a zaměřuje se na odvození jejich silofunkcí. Praktická část se zabývá konkrétními postupy v systému STATISTICA pro vykreslení silofunkce, výpočet síly testu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the selected options of the module Power Analysis in the STATISTICA system, specifically for the one-sample, two-sample and paired-sample t-test. The theoretical part briefly describes the introduction to the hypothesis testing, the principles of the t-tests and it focuses on the derivations of their power curves. The practical part deals with the specific procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 7. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: Mgr. Dagmar Lajdová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta