Veronika CHMELOVÁ

Bakalářská práce

Vliv rodiny na sebehodnocení u středoškolských studentů

Influence of family on self-assessment of high school students
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaobírá tématem vlivu rodiny na sebehodnocení u středoškolských studentů. Teoretická část se skládá ze tří kapitol - Období adolescence; Jáství, jeho struktury a funkce a Rodina. Cílem bakalářské práce bylo provést teoretickou a pojmovou analýzu vlivu rodiny na sebehodnocení středoškolských studentů a na jejím podkladě realizovat výzkum týkající se vlivu rodiny na sebehodnocení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of influence of family on self-assessment of secondary school students. The theoretical part consists of three chapters - The Adolescence; Self, its structure and function and The Family. The aim of the bachelor thesis was to make a theoretical and conceptual analysis of the influence of the family on self-assessment of high school students and, on the basis …více
 

Klíčová slova

adolescence rodina sebehodnocení
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Klára Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHMELOVÁ, Veronika. Vliv rodiny na sebehodnocení u středoškolských studentů. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie