Nikola Macháčková

Bakalářská práce

Mezilidské vztahy na pracovišti a jejich dopad na spokojenost zaměstnanců

Interpersonal Relationships in the Workplace and Their Impact on Employee Satisfaction
Anotace:
Cílem bakalářské práce bude zhodnotit vzájemné vztahy mezi zaměstnanci konkrétní výrobní organizace a to jak mezi jednotlivými zaměstnanci dělnických profesí, tak mezi zaměstnanci a manažery v této organizaci. Dílčími cíli bude zjistit spokojenost zaměstnanců s metodami řízení používanými vedoucími, s řešením konfliktů na pracovišti a s předcházením jejich výskytu i s řešením stresových situací v rámci …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance a řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.