Daniel Peterek

Bakalářská práce

Analýza ozbrojeného konfliktu v SAR mezi lety 2004-2015

Analysis of Armed Conflict in CAR between 2004-2015
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou ozbrojeného konfliktu ve Středoafrické republice v období let 2004-2015 s důrazem na jeho analýzu. Práce na základě teorií konfliktu a aktérů zkoumá faktory, které ovlivňují trvání konfliktu v SAR a možnosti jeho řešení. Práce dále definuje a konceptualizuje konflikt, nastiňuje historické kořeny a průběh stávajícího konfliktu a popisuje jeho aktéry …více
Abstract:
The thesis focuses on the issue of armed conflict in the Central African Republic in the period 2004-2015, with an emphasis on its analysis. The thesis explores factors that influence the duration of the conflict in the CAR and the possibilities of its solution on the basis of theories of conflict and actors. The thesis further defines and conceptualizes the conflict, outlines the historical roots …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií