Bc. Kamila Dufková

Diplomová práce

Minulost, budoucnost a přítomnost Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace

Past, present and future of the Brno Tourist Information Centre, subsidiary organization
Anotace:
Cílem magisterské diplomové práce s názvem Minulost, budoucnost a přítomnost Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, je zmapovat vývoj jedné z nejstarších a největších kulturních institucí města Brna od jejího vzniku až do současnosti a také s výhledem na budoucí fungování v dalším období. Snahou je komplexně objasnit východiska, která vedla k současné podobě této instituce …více
Abstract:
The aim of this thesis titled Past, present and future of the Tourist Information Centre in Brno (TIC), subsidiary organization is analyze one of the oldest and largest cultural institutions in Brno. Systematic research in the archives allowed me to present a large, previously untreated, part of the history of one of the TIC. It was possible to reconstruct a lot of changes in institution that lead …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta