Radek SVĚTLÍK

Bachelor's thesis

Výzkum percepce krajiny za použití vizuálních metod

The research of perception of landscape on the base of visual research methods
Abstract:
Hlavním předmětem této bakalářské práce a výzkumu, který byl v rámci ní proveden, je zkoumání konceptu krajiny a krajinné percepce. Cílem výzkumu je zachytit dětskou percepci krajiny v lokalitě obce Lesná u Tachova a přilehlého okolí skrze současnou konceptualizaci krajiny a její percepce, za použití participačních vizuálních metod a následné kvalitativní a kvantitativní analýzy. Základními otázkami …more
Abstract:
The main subject of this bachelor thesis and research, which was conducted, is the concept of landscape perception and the concept of landscape itself. The aim of our research is to capture the children's perception of landscape in specific area of Lesná village through the contemporary conceptions of landscape and perception of environment, the methods of visual research and the follow qualitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SVĚTLÍK, Radek. Výzkum percepce krajiny za použití vizuálních metod. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická