Radek SVĚTLÍK

Bachelor's thesis

Výzkum percepce krajiny za použití vizuálních metod

The research of perception of landscape on the base of visual research methods
Anotácia:
Hlavním předmětem této bakalářské práce a výzkumu, který byl v rámci ní proveden, je zkoumání konceptu krajiny a krajinné percepce. Cílem výzkumu je zachytit dětskou percepci krajiny v lokalitě obce Lesná u Tachova a přilehlého okolí skrze současnou konceptualizaci krajiny a její percepce, za použití participačních vizuálních metod a následné kvalitativní a kvantitativní analýzy. Základními otázkami …viac
Abstract:
The main subject of this bachelor thesis and research, which was conducted, is the concept of landscape perception and the concept of landscape itself. The aim of our research is to capture the children's perception of landscape in specific area of Lesná village through the contemporary conceptions of landscape and perception of environment, the methods of visual research and the follow qualitative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVĚTLÍK, Radek. Výzkum percepce krajiny za použití vizuálních metod. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická