Eva Krejcarová

Bakalářská práce

Holocaust v dílech Hannah Arendtové a Zygmunta Baumana

Holocaust in the Work of Hannah Arendtová and Zygmunt Bauman
Anotace:
Tato práce pojednává o pojetí Holocaustu z pohledu Hannah Arendtové a Zygmunta Baumana. Cílem a smyslem této bakalářské práce je komparace pohledů na Holocaust dvou hlavních filosofů Hannah Arendtové a Zygmunta Baumana. Dále vyzdvihnout osoby, které si tímto obdobím prošly a poukázat díky nim na důležitá fakta problematiky Holocaustu, která jsou již opomenuta. Ústřední součástí této práce je první …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with conception of Holocaust from the perspective of Hannah Arendt and Zygmunt Bauman. The aim and purpose of this bachelor thesis is comparison of views on Holocaust of two main philosophers Hannah Arendt and Zygmunt Bauman. Particular aim is to highlight persons, who went through this period and thanks to them refer important facts about issues of Holocaust, which are already …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015
Zveřejnit od: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Th.D, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krejcarová, Eva. Holocaust v dílech Hannah Arendtové a Zygmunta Baumana. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie humanitních věd

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.