Bc. Regina Fíčková, DiS.

Diplomová práce

Etika jako nástroj marketingové komunikace podniku

The Value of Ethics as a Corporate Marketing Communications Tool
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na etiku a její využití jako nástroje marketingové komunikace podniku. Teoretická část se zpočátku věnuje historii a vývoji etiky. Následně jsou kapitoly zaměřeny na vztah etiky, ekonomiky a marketingu. Je také rozpracována problematika integrace etických nástrojů do podniku. Praktická část je poté rozdělena na dva tematické celky. První je zaměřen na informace získané …více
Abstract:
This diploma thesis is focussed on the value of ethics as a corporate marketing communications tool. The theoretical part is dedicated to the history and development of ethics at the beginning. Subsequently, the chapters concentrate on a relationship between ethics, economics and marketing. There is also elaboration of ethical tools integration into a company. The practical part is then divided into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní